Upphävande av eldningsförbudet i Stockholms och Uppsala län

Länsstyrelserna för Stockholms och Uppsala län har idag beslutat att upphäva eldningsförbudet. Förbudet upphör att gälla från och med torsdagen den 21 juni 2018 klockan 12.00/14.00.

Bedömningen att häva eldningsförbudet är gjord utifrån SMHI:s prognosunderlag och i samråd med länets räddningstjänster.

Fortfarande ska eldning genomföras på ett uppenbart säkert sätt och under stor försiktighet. Kan inte detta tillgodoses avråder räddningstjänsterna från eldning även om eldningsförbud inte gäller i länet. All eldning sker på eget ansvar.

Observera lokala bestämmelser angående eldning.

Länsstyrelsen har beslutat 

Beslut om upphävande av eldningsförbudet i Uppsala län - 2018-06-21
Beslut om upphävande av eldningsförbudet i Stockholms län - 2018-06-21

Frågor

Kontakta i första hand länets räddningscentral - Storstockholms räddningscentral (SSRC). 

Mer information

  • Aktuell brandrisk- och kartor, ladda ner appen "Brandrisk ute" - Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
  • SMHIs varningar
  • Elda & grilla