Krishanteringsutbildning för Knivsta kommun

Onsdag den 1 november genomförde Brandkåren Attunda en heldagsutbildning i krishantering för Knivsta kommun. Från kommunen deltog 50 medarbetare från olika förvaltningar och kontor.

Utbildningen innehöll både teori och praktik. Förmiddagen gav grunden för krishantering och samverkan. På eftermiddagen fortsatte det med praktiska moment där deltagarna fick testa på olika scenarios för att diskutera behov och åtgärder.

Deltagarna visade på bra samarbetsförmåga och en förmåga att hålla ett helhetsperspektiv. Lena Fransson, kommundirektör i Knivsta kommun var mycket nöjd med dagen.

Instruktörer från Brandkåren Attunda var Thomas Wrådhe, distriktschef i Knivsta och Upplands-Bro, Lars-Erik Kroon, kvalitetssamordnare, Rickard Liljedahl, utbildningssamordnare och Sten Andersson, strateg operativt system.