Krisberedskapsveckan 2019

Den 6-12 maj anordnar Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) Krisberedskapsveckan tillsammans med kommuner, frivilligorganisationer och länsstyrelser för tredje gången för att stärka invånarnas beredskap inför olika samhällskriser. I år blir det särskilda aktiviteter för att nå unga mellan 13 och 19 år.

Kampanjen Krisberedskapsveckan, som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) står bakom, ska få fler att reflektera över hur man kan påverkas av olika kriser, ytterst krig, men också få fler att skaffa sig en bättre hemberedskap. Kampanjen riktar sig brett mot alla invånare, men i år kan de kommuner som vill satsa särskilt på att nå unga med hjälp av populärkulturens katastroffilmer. 

Apokalyps- och katastroffilmer har varit en trend inom populärkulturen i flera år och många unga konsumerar filmer om extrema stormar, aggressiva virus och cyberattacker som slår ut hela världen. Samtidigt visar olika undersökningar att många unga känner en oro inför klimatförändringarna. Även om barn och unga under 18 inte har något vuxenansvar så upplever de och påverkas av allvarliga händelser och kriser.

Medlemskommunerna

Kommunerna arrangerar sedan egna aktiviteter, som de kompletterar med de övergripande budskapen och med lokal riskkommunikation. Om det finns möjlighet kommer vi att samla information om vad som görs lokalt i medlemskommunerna och vad Brandkåren Attunda kommer att stödja med. 

Mer information MSB