Krisberedskapsveckan 2018 har startat

Den 28 maj-3 juni anordnar Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) Krisberedskapsveckan tillsammans med kommuner, frivilligorganisationer och länsstyrelser. Kampanjen ska öka kunskapen om hur människor påverkas av och kan förbereda sig för samhällskriser och höjd beredskap, ytterst krig.

2018 blir andra gången som Krisberedskapsveckan genomförs och sammanfaller med utskicket av broschyren "Om krisen eller kriget kommer" till alla hushåll - ett regeringsuppdrag. Välinformerade och engagerade invånare är en viktig tillgång vid en samhällskris. 

Övergripande budskap

MSB formulerar övergripande budskap och tar fram ett enkelt informationsmaterial som alla som deltar i kampanjen kan använda. 

Medlemskommunerna

Kommunerna arrangerar sedan egna aktiviteter, som de kompletterar med de övergripande budskapen och med lokal riskkommunikation. Om det finns möjlighet kommer vi att samla information om vad som görs lokalt i medlemskommunerna och vad Brandkåren Attunda kommer att stödja med. 

Mer information MSB