Kallsöksövning i Upplands-Bro

Måndag den 12 mars genomfördes en övning i kallsök av räddningstjänstpersonal i beredskap (RIB). Övningen innebär att man rökdyker utan värme i discorök. Övningen gjorde i samverkan med två brandstyrkor med metoderna lång inträngningsväg och angreppsväg från två håll in i byggnaden.

Objektet var en lånad industrilokal, där vi använde oss av simulerad eld med hjälp av en avancerad digital släckskärm som vi kommer använda oss mer och mer på övningarna inom Brandkåren Attunda.

Denna gång fick man hjälp av skolelever från kommunen som agerade markörer och räddades ur byggnaden.


Fler bilder från övningen på vår facebooksida.