Isvaksövning

I förra veckan fick elever i årskurs 9 från Thunmanskolan i Knivsta isvaksöva med vår brandstyrka i Knivsta.


Se fler bilder från övningen på vår facebooksida.