Isvaksövning i Knivsta

Denna vecka och nästa vecka får elever som går årskurs 9 i Knivsta, isvaksöva med vår brandstyrka i Knivsta. De elever som väljer att testa, får först öva på att åla med isdubbar och sedan att kasta räddningslina på isen. Övningen är ett samarbete med idrottslärarna på skolorna i Knivsta.

Se fler bilder från övningen på vår facebooksida.