Islivräddning i Sollentuna

I söndags den 27 januari samövade vår brandstyrka, grupp 2 i Sollentuna, islivräddning på sjön Norrviken vid utloppet vid Jästbolaget tillsammans med Stockholms Skridskoseglarklubb. Det var en mycket lyckad övning, där det övades på hur man ska agera när någon har gått igenom isen.

Ett 30-tal ledare i skridskoseglarklubben medverkade och fick testa sin utrustning och olika försök till upptag av person.

Tack Stockholms Skridskoseglarklubb för en bra samverkan.

Se fler bilder och filmklipp från övningen på vår facebooksida.