Nu är Sollentunas nya brandstation invigd

Idag så invigdes vår nya brandstation i Sollentuna. För att kora in den nya brandstationen hölls tal av Oskar Weinmar - Förbundsdirektionens ordförande, Martin Öhrstedt - Förbundsdirektör/Räddningschef, Dan Eliasson - Generaldirektör på MSB och Henrik Thunes - kommunstyrelsens ordförande i Sollentuna kommun. Tillsammans representerar dessa talare de aktörer som bidragit till att vi idag sitter i våra nya lokaler.

Nu är Sollentunas nya brandstation invigd

Den nya brandstationen är cirka 3 600 kvadratmeter, ungefär 600 kvadratmeter större än stationen på Pommernvägen som byggdes 1967.

Den nya fastigheten är Brandkåren Attundas huvudkontor och är belägen i Sollentuna kommun, norr om Stockholm.

Solceller på taket

Den nya fastigheten blir Brandkåren Attundas nya huvudkontor i norra Stockholm och kommer att ha plats för ett 90-tal personer från både räddningstjänst och ambulans.

Byggnaden är anpassad ur ett hållbarhet- och jämställdhetsperspektiv, med det exempelvis 600 kvadratmeter solceller som har installerats på taket.

Strategiskt placerad

Sollentuna brandstations nya placering i Häggvik är strategisk med direkt tillgång till E4, kommande Förbifart Stockholm, Norrortsleden och Norrvikenleden.