Invigning av Knivsta brandstation

Öppet hus söndagen den 6 april från klockan 13.00-15.00.

Fakta om bygget och stationen

Den nya brandstationen har ett strategiskt läge med närheten till såväl E4 som Alsike och Knivsta. Det är den tredje nya stationen som Brandkåren Attunda bygger under bara några år.

Tomten är cirka 4 500 kvm stor och själva huvudbyggnaden cirka 1 300 kvm. Två olika förrådsbyggnader finns. Ett kallförråd kombinerad med bilplatser och förråd gränsar mot fjärrvärmeverket. Ett varmförråd mot Gredelbyleden innehållande reservkraft, plats för skogsbrandspruta och slangkärra samt källsortering. Värmesystemet är anslutet till fjärrvärme.

Slangtvätten för hela Brandkåren Attundas område skall under året flyttas från Sollentuna brandstation upp till den nya stationen i Knivsta i speciellt avsett utrymme.

Vagnhallen har plats för två stora bilar med ytterligare plats för båt, fyrhjuling, brandspruta, m.m. i bakkant av vagnhallen. Därutöver finns det även en tvätthall. Utbyggnad av ytterligare en vagnhall kan göras mot tvätthallens yttervägg. Hela bakre delen av brandstationen är i bjälklaget förberett för att kunna byggas på med logement om behovet uppstår.

Utryckningsväg är direkt ut på Gredelbyleden. Den nya adressen för brandstationen är Gredelbyvägen 23.