Inventering av brandskyddet i Brunna radhusområde är klar

Under vecka 26 och 27 genomfördes en inventering av radhusområdet i Brunna, med anledning av de radhusbränder som tidigare inträffat där.

Syftet med inventeringen var att få en överblick om vilka brister som finns i radhusen som kan vara av betydelse vid en brand. Nu är inventeringen klar, och de brister som kommit fram rör avskiljningen och skyddet mot brandspridning mellan lägenheterna.

Vilka åtgärder som Brandkåren Attunda beslutar att gå vidare med blir klart först efter sommaren men vi väljer att lägga ut rapporten om bristerna nu för att sprida informationen.

Länk till rapporten som redovisar bristerna i sin helhet.