Inventering av bebyggelse längs Stora gatan i Sigtuna

Under vecka 27 planerar Brandkåren Attunda genomföra en inventering av bebyggelsen längs Stora gatan i Sigtuna. Syftet till inventeringen är att förebygga bränder och att reducera konsekvenserna av en brand.

Bakgrunden till inventeringen är att risken för en brand ska få allvarliga konsekvenser i sådan bebyggelse, då det byggnadstekniska brandskyddet inte lever upp till dagens standard. Därför behövs inventeringen för att kunna identifiera särskilda risker och vara räddningstjänsten till nytta vid en eventuell insats.

Inventeringen betyder att Brandkåren Attunda kommer att vara på innergårdar, inne i butiker och på bottenplan samt ute på gatan för att kunna bilda oss en uppfattning om det inbyggda skyddet i byggnaderna. Eventuellt kommer det finnas behov av att komma upp på vindar och övervåningar. För att projektet ska kunna genomföras, behövs ert samarbete och vi är tacksamma om ni vill medverka för att förhindra svåra bränder i dessa byggnader.

Projektet leds av John Svensson på Brandkåren Attunda. Det är ännu inte bestämt vem som kommer att genomföra inventeringen, men personen kommer alltid att ha blå uniform med Brandkåren Attundas logotyp och kunna hänvisa till John Svensson. 
 
Frågor eller funderingar, tveka inte att höra av dig eller komma förbi och fråga.

John Svensson 
Projektledare/brandingenjör 
Telefon: 08-594 696 02
E-post: john.svensson@brandkaren-attunda.se

Magnus Andersson
Brandinspektör
 Mobil: 070-421 19 18
E-post
magnus.andersson@brandkaren-attunda.se

Information som PDF