Introduktion för nyanställda 2019

Måndag den 20 maj välkomnar vi våra sommarvikarier som påbörjar sin tre veckors introduktionsutbildning på Brandkåren Attunda.

Den första dagen med presentation av Brandkåren Attunda och vår värdegrund på brandstationen i Sollentuna. 

Varmt välkomna alla sommarvikarier till Brandkåren Attunda.