Introduktion av yttre befäl

I fredags den 16 augusti tog Johan som är yttre befäl hos oss med sig vår brandingenjör Oskar som går en introduktion som yttre befäl till Väsjöbacken. Skidbacken är ursprungligen ett sopberg som senare blivit en skidbacke och i området förbereder Sollentuna kommun för över 4 000 bostäder.

Yttre befälens främsta uppdrag är att leda utryckningsstyrkor vid olyckor eller andra akuta händelser. De yttre befälen nyttjas som en gemensam ledningsresurs i regionen och täckningsytan blir stor då den sträcker sig långt utanför det egna distriktet. En viktig del i uppdraget är att samverka med främst sjukvård och polis både före, under och efter insatserna. En stor del av arbetstiden går även till utbildning och övning av olika slag.

Bakom bilen kan man knappt ana Arlandas flygledartorn och därefter kommer vår sista utpost i Knivsta som ligger i Uppsala län. Åt andra hållet syns Stockholm.