Internationellt möte med innovationsnätverket WIN Guard

I fredags den 14 september arrangerades ett internationellt möte med innovationsnätverket WIN Guard i Malmö. Brandkåren Attunda var inbjudna för att dela med sig av vårt arbete med hållbarhet och vid mötet föreläste vår tekniska chef, Kenneth Bergqvist.

Brandkåren Attunda delade med oss av hur vi integrerat hållbarhet i vårt strategi- och styrsystem och gav konkreta exempel på våra omställningar för ett mer hållbart samhälle.

Kenneth Bergqvist föreläste om hur vi ställt om från diesel till HVO, utfasningen från bensinbilar till elbilar, omställningen till att endast köpa in grön el, användandet av solceller samt konvertering till bergvärme. Utöver detta informerade Kenneth kortfattat om arbetet med Agenda 2030 där förbundsdirektör/räddningschef Ida Texéll ingår i den svenska delegationen i arbetet för en svensk handlingsplan för att genomföra de globala målen. 

Mer information