Inställd - Nationell nätverksträff för räddningstjänstens socialt förebyggande arbete

Med anledning av att Folkhälsomyndigheten höjt riskbedömningen avseende spridning av coronaviruset i Sverige från måttlig till mycket hög har vi idag beslutat om att ställa in den nationella nätverksträffen för räddningstjänstens socialt förebyggande arbete.

Nätverksträffen för räddningstjänstens socialt förebyggande arbete som var inplanerad till den 18-19/3. Nätverksträffen är en nationell arena där svensk räddningstjänst träffas för att dela med sig av erfarenhet och lärdomar inom ramen för det socialt förebyggande arbetet med särskilt fokus på barn och unga.

Årets upplaga där Brandkåren Attunda står som värd är alltså inställd.