Informationskväll för brandvärnet

Den 11 april genomfördes en informationskväll med de frivilliga, där vi informerade om utbildning, uppdrag och försäkringar. Det var roligt att träffa personerna som kommer förstärka Brandkåren Attunda vid behov.

Nästa aktivitet är helgutbildning den 4-5 maj då vi utbildar de första frivilliga i Brandkåren Attundas brandvärn.