Information om föreläggande till radhusägare i Upplands-Bro kommun

Under vecka 47 kommer Brandkåren Attunda att skicka ut förelägganden riktade mot ett antal radhusägare i Upplands-Bro kommun. Detta är en fortsättning på de radhusinventeringar och informationskampanjer som genomförts i området under de senaste åren.

Bakgrund

Brandkåren Attunda vill hjälpa till att förbättra brandskyddet i medlemskommunernas radhusområden. Upplands-Bro kommun är den första kommunen i förbundet där inventeringen nu lett till förelägganden.

Vad är ett föreläggande?

Ett föreläggande är ett beslut som fattas av en myndighet om att en enskild eller ett företag ska åtgärda en viss brist för att uppfylla vissa krav. I detta fall gäller föreläggandet om att man ska uppfylla kravet på ett skäligt brandskydd enligt 2 kap. 2§ Lag (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO). Föreläggandet kan överklagas kostnadsfritt. Mer information finns på själva föreläggandet.

Mer information