Information om de anlagda bränderna i Ekillaskolan Märsta

Idag har räddningstjänsten i samverkan med polis och ambulans vid två tillfällen varit på fyra stycken anlagda bränder i Ekillaskolan.

Information om de anlagda bränderna i Ekillaskolan Märsta

Idag har räddningstjänsten i samverkan med polis och ambulans vid två tillfällen varit på fyra stycken anlagda bränder i Ekillaskolan.

Tack vare rektor Sara och hennes kollegor som agerat väldigt professionellt vid dessa tillfällen, så lyckades brändernas skada begränsas till initialföremålet, med en viss rökspridning och det viktigaste - inga personskador.

Brandkåren Attunda besöker varje år alla 5:or och 8:or i skolorna och berättar om brandmannayrket samt anlagda bränder.

I och med dessa händelser kommer Brandkåren Attunda finnas i Ekillaskolan i morgon, kl 9.00–12.00 och tillsammans med skolans personal informera och svara på frågor från elever. Brandkåren Attunda kommer ytterligare att samverka tätt tillsammans med Ekillaskolan för att fortsätta stötta och hjälpa till.

Skolbränderna i Sverige kostar kommunerna minst 1 miljard varje år. Minst 1 skola har någon form av brand varje dag. Allt ifrån den lilla branden i papperskorgen till totalbranden där hela skolan brinner ner.

Konsekvenser anlagda bränder för den enskilda

För minderårig

  • Skadeståndsskyldig.
  • Dömas till ungdomsvård.
  • Problem att få lån, bostad och arbete.
  • Kan anses vara olämplig att ta körkort.

    Läs "Har du koll - Anlagd brand"