Information om dataskyddsförordningen

Den 25 maj 2018 börjar en ny lag att gälla som heter dataskyddsförordningen. Den nya lagen stärker skyddet för individens personuppgifter och ersätter svenska personuppgiftslagen (PuL). Lagen är känd som GDPR och står för General Data Protection Regulation.

Dataskyddsförordningen handlar om integritet och stärker skyddet för våra personuppgifter. Något som är positivt och viktigt för fortsatt digitalisering. Men det innebär också en del förändringar, nya arbetssätt och rutiner.

För Brandkåren Attunda innebär det att säkerställa att våra verksamheter, leverantörer och samarbetspartners är väl insatta i och har system för att uppfylla de nya reglerna. Ett arbete är påbörjat för att personuppgifter behandlas korrekt och en detaljerad kartläggning av alla register, system och dokument där personuppgifter förekommer. Kartläggningen ska i sin tur ge en överblick och bättre kontroll över vilka personuppgifter som behandlas.

Under våren 2018 uppdaterar och utformar Brandkåren Attunda nya rutiner och policys för att säkerställa att samtliga verksamheter hanterar personuppgifter i enlighet med den kommande regleringen.