Information med anledning av att Brandmännens Riksförbund varslar om konflikt

Måndagen den 15 juni kl. 06.00 avser Brandmännens Riksförbund påkalla stridsåtgärder då förhandlingarna med Sveriges kommuner och landsting samt Pacta om ett nytt kollektivavtal för Sveriges deltidsbrandmän har strandat. Brandkåren Attunda bedömer att en eventuell konflikt i första skedet inte kommer att påverka förmågan att genomföra akuta insatser.

Varslet från Brandmännens Riksförbund (BRF) gäller samtliga kommuner och kommunalförbund som har räddningspersonal i beredskap, vanligtvis omnämnda som deltidsbrandmän, anställda enligt kollektivavtalet RIB 13 och är medlemmar i Brandmännens Riksförbund.

Brandkåren Attunda har sju brandstationer varav tre stationer – Knivsta, Sigtuna och Upplands-Bro som berörs av konflikten i varierande grad.

- En eventuell konflikt innebär givetvis en ansträngning på vår organisation, både nu och framöver, men vår bedömning är att det i första skedet inte påverkar vår förmåga att hantera akuta olyckor. Vi bedömer också att tryggheten och säkerheten för våra kommuninvånare kommer att vara fortsatt hög, säger Ida Texell, förbundsdirektör/räddningschef på Brandkåren Attunda.

Konflikten handlar om villkoren för brandpersonal i beredskap. Varslet gäller inte utryckningar vid inträffade olyckor av akut karaktär utan dessa tillbud ska genomföras precis som vanligt även under konflikten. Konflikt och blockad mot utpekade arbetsuppgifter som återställning av material och administrativa uppgifter.

- Det bästa skyddet mot olyckor är givetvis den enskilde individens förmåga att förebygga och hantera olyckshändelser, med eller utan brandpersonal i strejk. En fungerande brandvarnare, handbrandsläckare och brandfilt i bostaden kan rädda både liv och egendom, säger Ida Texell.

För mer information kontakta

Ida Texell, förbundsdirektör/räddningschef på Brandkåren Attunda
Telefon: 08-594 696 00