Information kring avtalet RiB 17

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), Arbetsgivarförbundet Pacta, Brandmännnens Riksförbund (BRF), Kommunal och Vision har förhandlat fram ett centralt avtal för beredskapsbrandmän, RiB 17.

De förändringar som följer med avtalet innebär att vissa värden fördelats om och därefter har avtalsvärdet också höjts.

Brandkåren Attunda har haft informationsträffar med all beredskapspersonal 16-18 januari för att diskutera det nya avtalet och förutsättningar för RiB-verksamheten.

Arbetsgivaren vill ta fram en god lösning med överenskommelse som kompletterar det centrala avtalet, vilket ger möjlighet att bättre kunna möta arbetstagarnas behov.

RiB 17 gäller fr.o.m. den 1 maj 2017 t.o.m. den 30 april 2018. 

Mer information på SKLs webbplats