Inbjudan rådigt ingripande i Sigtuna

Lördag den 10 september, klockan 13.00 uppmärksammar Brandkåren Attunda två händelser som skedde under sommaren med privatpersoner som agerat vid brand.

Carl Farberger upptäcker att det brinner i klockstapeln, natten till den 30 juni och valde att ta sin brandsläckare för att förhindra spridningen innan Brandkåren Attunda anländer till plats.

Kerstin Vinje, Christofer Järn och Erika Åkerfeldt agerar när de upptäcker att det brinner på en balkong den 8 juli på Borgmästarvägen. Brandkåren Attunda uppmärksammar de rådiga ingripande i samband med öppet hus genom att dela ut blommor och diplom. 

Dag: 10 september klockan 13.00.
Plats: Sigtuna brandstation, Ragvaldsbovägen 10.
Anmälan: Ingen anmälan krävs. Alla är välkomna.

Mer information

Öppet hus 
Brand i klockstapeln