Idag invigdes Upplands-Bro brandstation

Fredagen den 18 mars klockan 13.00 samlades personal och besökare för att inviga brandstationen i Upplands-Bro. Det var en kall blåst men glada gäster, vilket gjorde det till ett trevligt evenemang med tårta, orkesterspel och bandklippning.

Invigningstal hölls av Camilla Janson, kommunstyrelsens ordförande i Upplands-Bro och vice förbundsordförande i Brandkåren Attunda. Hon berättade om den gemensamma visionen i Brandkåren Attundas kommuner där ingen ska skadas eller omkommas i en olycka, där ombyggnationen spelar en stor roll för att kunna leva upp till de krav som finns på en modern räddningstjänst.

Orkestern spelar- Vi är glada för alla som har förverkligat drömmen om en brandstation för framtiden. Det är en förändring som sker i takt med tiden i en av landet mest expansiva kommuner och bidrar till en ökad jämställdhet, säger Camilla Janson.

Camilla överräckte sedan kungsängsliljor till Tomas Wrådhe, distriktschef i Upplands-Bro, som invigningspresent från kommunen. Därefter klipptes bandet av Camilla, och sedan välkomnades allmänheten in för att se den nya brandstationen av Ida Texell, räddningschef/förbundsdirektör, och Tomas Wrådhe.

Bland besökarna fanns både vuxna och barn som nyfiket fick gå på rundvandring. En av besökarna, Birgit Svensson, berättade att det var extra speciellt för henne att vara med på invigningen.

- Min pappa som kallades för Kalle Kock, bodde i huset som revs 1910, då brandstationen först skulle stå här. Och nu jobbar min son här, säger Birgit.

Ida Texell tackade både personalen på Upplands-Bro brandstation som trots renoveringen kunnat leverera god service till kommuninvånarna och även alla besökare som var där för att fira.