Idag är det internationella kvinnodagen!

Internationella kvinnodagen infaller den 8:e mars varje år och uppmärksammar ojämställdhet och kvinnors situation över hela världen.

Idag är det internationella kvinnodagen!

För oss på Brandkåren Attunda är detta en viktig dag för självreflektion i hur vi inom vår verksamhet kan bli bättre inom representation och jämställdhetsfrågor. Som en offentlig myndighet är det viktigt för oss att vi speglar det samhälle vi verkar i där våra invånare och brukare ser sig själva i oss.

Brandkåren Attunda utgörs idag av cirka 9 % kvinnor (6 % inom den operativa verksamheten). För att bättre kunna möta de krav vår omvärld ställer på oss behöver vi bli bättre inom vårt jämställdhetsarbete.

Vi vill på denna dag skicka ett stort tack till alla er som brinner för en mer jämställd räddningstjänst – ”en räddningstjänst för alla”.