Hur bekämpades bränder innan det fanns en brandkår?

Igår höll Edsvik öppet hus i Edsbergs slott och Brandkåren Attunda var inbjuden till slottet och slottspark i Sollentuna för att förevisa och allmänheten fick prova på att släcka en brand med handbrandsläckare samt testa hjärt- och lungräddning (HLR).

Inne i slottet förevisade vår brandinspektör Janne säteriets gamla brandspruta. Man kunde även se en brandfilm från 70-talet som var inspelad av våra brandstyrkorna på Sollentuna stationen.

Se fler bilder från dagen på vår facebooksida.