Hur bekämpades bränder innan det fanns en brandkår?

Välkommen till Edsbergs slott i Sollentuna den 24 maj, då Edsvik håller öppet hus kl 12.00-16.00.

Under dagen får du möta Brandkåren Attunda som kommer med sin brandbil och demonstrerar hur man gör HLR (hjärt- och lungräddning) och berättar om hur det är att arbeta som brandman.

Förutom det kommer Brandkåren Attunda att visa säteriets gamla brandspruta och Kommunantikvarie Olof Svanberg berättar om historiken kring detta fina föremål kl 13.30 och kl 14.30.