Henrik Thunes - ny ordförande i förbundsdirektionen

Från och med den 23 oktober är Henrik Thunes ny ordförande i förbundsdirektionen för Brandkåren Attunda. Henrik är även gruppledare i moderaterna och kommunstyrelsens ordförande i Sollentuna kommun sedan den 17 september.

Vad är ditt viktigaste uppdrag som ordförande i förbundsdirektionen?
Att fortsätta vårda och utveckla det goda samarbetet i direktionen, mellan medlemskommunerna och med personalen i vår verksamhet.

Vad har du för personliga egenskaper som kan vara bra i din nya roll?
Jag har alltid en vilja att förbättra en verksamhet, även om den redan idag fungerar väl. Jag har också ett inkluderande sätt och tycker att alla människor förtjänar att bli lyssnade på.

Hur ser du på nuvarande och kommande utmaningarna i räddningstjänsten?
Brandkåren Attunda arbetar redan idag mycket med förebyggande verksamhet, genom hembesök, utbildning och andra kommunikationsinsatser, detta vill jag fortsatt prioritera. Våra brandmän gör ett fantastiskt arbete när de åker på olyckor och bränder, samtidigt måste vi fortsätta arbeta aktivt för att uppnå det olycksfria samhället. Den bästa olyckan är den som inte sker.

– Jag ser fram emot att tillsammans med Henrik få leda och utveckla Brandkåren Attundas verksamhet så att vi kan skapa ett olycksfritt samhälle. Henriks goda förståelse för samhällsutveckling och framtidsfrågor gör att vi kommer utgöra ett bra team tillsammans med övriga direktionsledamöter, säger Ida Texell, förbundsdirektör.