Handbok i jämställdhet för räddningstjänsten

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har lanserat en ny handbok - En räddningstjänst för alla, handbok i jämställdhet för räddningstjänst som finns att beställa via MSBs webbplats. I handboken medverkar bland annat medarbetare från Brandkåren Attunda på flera bilder.

MSBs förhoppning att handboken ska användas både i utbildningarna och på arbetsplatserna. Att den ska ge fakta, inspiration och verktyg för att fortsätta förändra räddningstjänsten i riktning mot ökad jämställdhet, så att kvinnor och män får likvärdiga möjligheter att arbeta i de yrken där de vill arbeta och att kvinnor och män får likvärdiga förutsättningar att förebygga, hantera och återhämta sig från olyckor och kriser. Oavsett var i organisationen du befinner dig har du möjlighet att påverka och förändra. Vi hoppas att handboken ska vara till god hjälp i arbetet för en mer jämställd räddningstjänst.

Beställ/läs handbok i jämställdhet för räddningstjänst