Grundutbildning för räddningstjänstpersonal i beredskap

Under tre veckor genomför ny räddningstjänstpersonal i beredskap (RiB) grundutbildning för räddningstjänstpersonal i beredskap (Grib) i Rosersberg. I utbildningen ingår det att öva på olika scenarion som gör personalen tryggare och säkrare, att kunna ingripa om något oförutsett skulle hända i samhället.

Den nya grundutbildningen lanserades av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) under 2018 och ska utgöra grunden i kompetensuppbyggnaden för deltidspersonal inom svensk räddningstjänst. Efter utbildningen är personalen utbildade som rökdykare (2).

Utbildningen syftar till att ge den studerande baskunskaper inom följande ämnesområden: brand, räddning, akut omhändertagande samt farliga ämnen och miljö. Med nämnda kunskaper ska den studerande kunna arbeta i kommunal räddningstjänst med att förbereda och genomföra räddningsinsatser inom vanligt förekommande olyckor. Efter avslutad utbildning, där utbildningens båda kurser har genomförts med godkänt resultat, ska den studerande även kunna medverka i större räddningsinsatser samt under extraordinära händelser i samhället.

Fler bilder från övningarna på vår Facebooksida.