Goda NKI-resultat år 2020

Resultatet för NKI undersökningen (Nöjd Kund Index) visar att Brandkåren Attunda fortsätter att utveckla en god samverkan med näringslivet och våra medlemskommuner i det förebyggande arbetet vad gäller tillsyn- och tillståndshanteringen.

Goda NKI-resultat år 2020

Indexet tas fram genom enkätfrågor (vad gäller tillgänglighet, effektivitet, rättssäkerhet, information, bemötande och kompetens) till de personer våra brandinspektörer och brandingenjörer har mött under tillsyn samt i tillståndsärenden.

Nationellt placerar sig samtliga medlemskommuner i förbundet inom topp 28 (av 56 kommuner). Inom SBA:s ranking placeras vi inom topp 15 (av 32 kommuner) där Knivsta kommun ska ha ett stort grattis då de rankar in på 1:a plats inom SBA:s ranking! I stort sett samtliga medlemskommuner har ökat sitt resultat där det största klivet från föregående år gjorts av Sigtuna kommun med en ökning av 9 enheter.