Glöm inte att testa din brandvarnare

En undersökning som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har genomfört visar att 97 % av alla hem har en brandvarnare. Däremot säger 35 % att de aldrig testar den och 53 % uppger att de gör det mer sällan än varannan månad.

Så här testar du din brandvarnare

Du testar brandvarnare genom att trycka på testknappen. Då testas brandvarnarens funktion, inklusive att batteriet fungerar. Du får en signal som kvitto på att den fungerar. Om brandvarnaren inte ger ifrån sig en signal när du trycker på knappen kan batteriet vara slut och då behöver du byta ut det. Hjälper inte det kan du behöva byta ut hela brandvarnaren.

Testa din brandvarnare:

  • en gång i månaden
  • när du satt upp en ny 
  • när du bytt batteri
  • när du varit bortrest en längre tid (en till två veckor)
  • när du gjort rent den

När man trycker på testknappen aktiverar också batteriet. Batterier kan tappa sin laddning om de inte aktiveras på länge. Risken finns då att batteriet laddar ur helt utan att brandvarnaren ger ifrån sig någon varningssignal.