Fyra av tio barn under sju år använder inte hjälm med grönt spänne.

Tisdag den 9 april går Konsumentverket och flera andra myndigheter samman med privata aktörer för att öka användningen av cykelhjälm med grönt spänne. Det gröna spännet kan rädda liv då det löser ut vid den belastning som uppstår om ett barn skulle fastna och bli hängande i hjälmen.

— Det gröna spännet togs fram för 25 år sedan efter att flera allvarliga olyckor inträffat där barn omkommit på grund av att de fastnat med hjälmen i samband med lek. När spännet infördes bröts trenden med dödsolyckor. Det gröna spännet kan rädda liv, säger Jonas Eriksson, utredare vid Konsumentverket.

Men trots det så är det i dag nära en fjärdedel av svenska föräldrar som inte känner till att det gröna spännet är konstruerat för att lösas ut vid den belastning som uppstår om ett barn skulle fastna och bli hängande i hjälmen. Det visar en undersökning gjord av Kantar Sifo på uppdrag av Folksam.

Läs hela pressmeddelandet på Konsumentverkets webbplats.