Fullsatta seminarier i Almedalen

Måndag den 3 juli arrangerade Brandkåren Attunda tillsammans med Upplands-Bro kommun två seminarier om nya samarbeten för ett säkrare och hållbart samhälle på temat ”Är bilbränder ett resultat av social utsatthet och utanförskap” och ”Trygghet och säkerhet ur ett genusperspektiv. Framtidens säkerhet fixar kvinnorna?”.

Det var två fullsatta seminarier och många spännande diskussioner. Stort tack till alla som kom och lyssnade och bidrog till dagen men även till alla som medverkade. För oss på Brandkåren Attunda är det viktigt att dela med oss av våra goda erfarenheter i vårt olycksförebyggande arbete.

Är bilbränder ett resultat av social utsatthet och utanförskap

Första seminariet inleddes med att Ida Texéll, moderator och förbundsdirektör/räddningschef, Brandkåren Attunda hälsade alla välkomna med att det glädjer mig att det är så många i lokalen. Det här ämnet är otroligt viktigt.

Under seminariet presenterade Maria Johansson, kommundirektör, Upplands-Bro kommun kommunens arbete för att minska utanförskap och hon betonade särskilt vikten för ungdomar att känna sig delaktiga och behövda. Vi har hittat en väg som vi tror på.

Ola Carlén, strateg, Brandkåren Attunda berättade om förra årets bilbränder med 25 bilbränder på en tvåveckorsperiod i Upplands-Bro kommun som ett gott exempel på multilateralt samarbete - hur man tillsammans med kommunen gjorde en åtgärd som gav effekt och gjorde att det inte brann några bilar under juni till augusti.

Jonas Levin, utredare, Upplands-Bro kommun presenterade delar ur sin uppsats som han skrev under sin studietid där han belyste sambandet mellan bilbränder och områden med social utsatthet.

Vid paneldiskussion deltog Ola Carlén, Brandkåren Attunda, Magnus Nilsson, kommunpolis, Payam Boroodjeni, Fryshuset och Maria Johansson, Upplands-Bro kommun. Alla betonade vikten av samarbete och ungdomars delaktighet för att motverka utanförskap.

Trygghet och säkerhet ur ett genusperspektiv. Framtidens säkerhet fixar kvinnorna?


Andra seminariet inleddes med att Minou Sadeghpour, moderator och strategisk rådgivare med att kvinnors roll som säkerhetsskapande aktör är en högaktuell fråga på den internationella arenan. Inte minst Sveriges regering har visat framfötterna till frågan. Idag har vi förmånen med hjälp av utomordentliga panel att diskutera det ur ett lokalt perspektiv. Syftet under den här korta stunden - hur ser debatten ut egentligen när det kommer till kvinnans utökade roll i när det kommer säkerhet och trygghet i samhället.

I panelen fanns Vesna Jovic, vd, Sveriges kommuner och Landsting (SKL), Homa Khosrawi, integrationsstödjare, Upplands-Bro kommun, Hiba Al Karawi, ambassadör ”Backa systerskapet”, Fryshuset och Ida Texéll, förbundsdirektör/räddningschef, Brandkåren Attunda.

Det är en oerhört viktig fråga som vi ska prata om idag och tidigare sa Vesna Jovic, vd, SKL. Först och främst så anser jag och SKL att det är oerhört problematiskt att kvinnors otrygghet ökar på det viset som det faktiskt gör och det är ett misslyckande för det hela svenska samhället att vi inte kan skapa en trygghetssituation oavsett om man eller kvinna och etnicitet. Vi måste jobba väldigt nära varandra, polis, kommun, och medborgare vill jag lägga till. Vi måste våga prata om de strukturer som sätter stopp för kvinnor/tjejer, även kulturellt.

Homa Khosrawi, integrationsstödjare, Upplands-Bro kommun berättade om det kvinnoprojekt som pågått i några år i kommunen och lett till ökad inkludering för nyanlända kvinnor. Inkluderingen har gynnat såväl deras ställning i samhället som deras självbild och självbestämmande.

Hiba Al Karawi, ambassadör ”Backa systerskapet” berättade om Mpower-utbildningen som gjort att hon som kvinna fått möjligheten att stärka sig själv och sitt område. Det har varit väldigt viktigt för henne att utbildas och ta makten i egna händer. Hon är stolt är över sig själv eftersom många flickor växer upp utan inspiration och utan att bli motiverade. Hon beskriver sig som en storasyster, utan för alla flickor i världen, kvinnor/tjejer.

Vi måste ifrågasätta de strukturer som finns för kvinnors roll i samhället menar Ida Texéll, förbundsdirektör/räddningschef, Brandkåren Attunda. Men även en kulturell del också, om vilka människor vi får lov att vara. Det är otroligt viktigt att få prata om de goda exemplens makt och den styrka som finns och visa vägen.