Frukostmöte Räddningstjänstens roll i byggprocessen

I dag tisdag den 25 september arrangerades ett frukostseminarium i utskottet för bygg och plan. Medverkade gjorde bland annat vår strateg Ola Carlén som utskottsordförande i Föreningen Sveriges Brandbefäl (SBB).

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har i nära samarbete med Boverket tagit fram en vägledning gällande räddningstjänstens roll i lov- och byggprocessen.

Under frukostseminariet gick huvudförfattaren Caroline Bernelius Cronsioe gick igenom valda delar och förde en dialog kring dessa. Vägledningen beskriver hur en god samverkan i byggprocessen kan se ut. En mycket intressent del var dialogen kring vem som är mest lämpad att driva krav på åtgärder om något fel upptäcks i förvaltningsskedet. Detta kan antingen ske genom byggprocessen eller med stöd av LSO.

Ett drygt 30-tal intresserade och engagerade deltagare närvarade.

Utskottsordförande
Ola Carlén, strateg Brandkåren Attunda

Läs mer