Frukostmöte med byggnadskontoren

Den 1 november genomförde Brandkåren Attunda ett frukostmöte på Knivsta brandstation med byggnadskontoret. Vi försöker anordna två möten per år, för att lyfta aktuella ämnen som är viktiga att diskutera men också för att främja samarbetet.

På plats fanns byggnadsinspektörer, bygglovshandläggare, tillsynsförrättare och bygglovschef från våra medlemskommuner. Under förmiddagen diskuterades modulbyggnader och olovligt boende. 

Modulbyggnader

Pontus Olsson, brandingenjör på Brandkåren Attunda berättade om modulbyggnader och vad vi på räddningstjänsten ser för utmaningar med dem. En fråga som ställdes var om de hade några tankar om hur vi ska kunna komma åt problemen. 

Olovligt boende

Anna Krohn, byggnadsinspektör och tillsynsförrättare i Järfälla kommun, berättade om hur de arbetar med tillsyner. Främst med koppling till olovliga boenden. Där fick vi en bra diskussion i hela gruppen och frågor kom från både räddningstjänsten och från de andra kommunerna.

Vi vill tacka alla som deltog och vi ser fram emot nästa tillfälle.