Frukostmöte med byggnadskontoren november 2018

Tisdag den 6 november genomförde Brandkåren Attunda ett frukostmöte på Järfälla brandstation med stadsbyggnadskontoren. Vi försöker anordna två möten per år, för att lyfta aktuella ämnen som är viktiga att diskutera men också för att främja samarbetet.

På plats fanns byggnadsinspektörer, bygglovshandläggare och tillsynsförrättare från samtliga våra medlemskommuner. Under förmiddagen diskuterades samarbetet vad gäller tillsyn, både utifrån PBL och LSO som har ökat under det senaste året.

Carina Friberg, byggnadsinspektör på Sigtunas byggnadskontor inledde med att prata om hur de utför/ska utföra tillsyn enligt Plan- och bygglagen (PBL). Därefter följde en givande frågestund.

Oskar Lind, brandingenjör på Brandkåren Attunda presenterade därefter ett förslag på nytt upplägg för vårt samarbete vad gäller stöttning i byggfrågor. Förslaget är att vardera kommun får en tidpott att fördela hur de vill över året, t.ex. främst genom återkommande möten istället för inskick av remisser. Det för att få en bättre dialog och bättre kunskapsutbyte. Förslaget mottogs väl och kommer efter lite finslipning påbörjas runt årsskiftet.

Vi vill tacka alla som deltog och vi ser fram emot nästa tillfälle.