Försvarsutskottet på besök

Onsdagen den 16 november besökte försvarsutskottet, Sollentuna brandstation för att få en inblick i Brandkåren Attundas syn på trygghet, jämställdhet och utveckling inom räddningstjänsten och i samhället.

Besöket inleddes med att Ida Texell, förbundsdirektör/räddningschef berättade om Brandkåren Attunda och hur vi aktivt arbetar för att skapa det olycksfria samhället. Varje år kostar olyckorna samhället 70 miljoner kronor och varje dag dör 9 personer i olyckor. Den bästa olyckan är den som inte sker.

– Brandkåren Attunda har världens bästa personal säger Ida Texell, när hon beskriver hur medarbetarna jobbar med projekt i organisationen. Jag har även räddningstjänstsveriges bästa kollegor.

 

Ola Carlén, strateg, gav exempel på hur Brandkåren Attunda jobbar förebyggande med bränder genom bland annat hembesök och tätt samarbete med kommunerna. Vi har en nollvision när det gäller bränder, trafikolyckor och drunkning.

– För oss är det jättebra att besöka sådana verksamheter för att få förståelse hur räddningstjänsten arbetar säger Åsa Lindestam, en av ledamöterna.

Besöket bjöds också på en praktisk förevisning, där försvarsutskottet fick åka brandbil och prova på att släcka med pulversläckare och brandfilt. Brandmännen Håkan Stoltz och Sandra Bengtsson berättade om sitt arbete och visade brandbilarna.

Patrik Thunholm, administrativ chef, berättade om hur räddningstjänsten har förändrats och de framtida utmaningarna som kommer med bland annat stora pensionsavgångar. Personalen är vår viktigaste resurs.

Det var en lyckad dag med bra diskussioner om framtid, uppdrag och effekter.

Försvarsutskottet

Alexandra Völker (ledamot)
Maria Lönn (politisk sekreterare)
Paula Holmqvist (ledamot)
Åsa Lindenstam (ledamot)