Förbundsledningen på strategi- och utvecklingskonferens

Idag avslutade vi vår strategi- och utvecklingskonferens där förbundsledningen diskuterat en rad olika frågor i syfte att utveckla verksamheten samt lägga grunden för verksamhetsplanen 2021.

Förbundsledningen på strategi- och utvecklingskonferens

Konferensens fokus har legat på att identifiera strategi- och utvecklingsområden för att fortsatt kunna leverera den räddningstjänst våra medlemskommuner förväntar sig av oss. Ett stort tack till alla medarbetare som under dessa två dagar uppvisat ett stort driv och entusiasm inför uppdraget.

Vänligen

Martin Öhrstedt, Förbundsdirektör