Förbundsdirektionens ordförande Oskar Weinmar avtackas

Idag har Brandkåren Attunda tackat av Oskar Weinmar då han avslutar sin roll som Förbundsdirektionens ordförande.

Förbundsdirektionens ordförande Oskar Weinmar avtackas

Ny ordförande blir Emma Feldman, kommunstyrelsens ordförande i Järfälla, som efter en tid som vice ordförande valdes till förbundsdirektionens ordförande. Ny vice ordförande blir Peter Evansson, kommunstyrelsens ordförande i Knivsta.

Förbundsdirektionen och Brandkåren Attunda tackar Oskar Weinmar för hans engagemang och goda arbete under hans ordförandetid.

Vid dagens möte avhandlades tertial 1, där verksamheten redovisar ett positivt resultat på 1 030 000 SEK. Vid direktionsmötet fattades det även beslut om att flytta ramuppräkningen (budget 2021) till i höst. Detta på grund av det ekonomiskt osäkra läget såväl nationellt som i våra medlemskommuner.  

Dagens möte avslutades sedan med att förbundsdirektionens medlemmar fick ta del av ett utbildningspaket där de undervisades i handbrandsläckare, HLR samt agerande vid oljebränder och brand i kläder. Vi tackar Rickard Liljedahl, Jennie Edman, Lars Hagman och Ove Engelkrans för en utmärkt och uppskattad externutbildning.