Fler deltidsbrandmän behövs – du kan göra skillnad

Behovet av deltidsbrandmän/räddningstjänstpersonal i beredskap är stort. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), Sobona - Kommunala företagens arbetsgivarorganisation, Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), fackförbunden Brandmännens riksförbund, Kommunal och Vision genomför en nationell kampanj för att locka fler till yrket.

Kampanjen startar vecka 37 och är en del i arbetet med att förenkla rekrytering av personal hos landets räddningstjänster. Tillsammans kommer man lyfta fram hur meriterande och attraktivt det är att vara deltidsbrandman.

Deltidsbrandmännen är en mycket viktig del av svensk räddningstjänst och därmed av svensk beredskap. Omkring 10 000 av Sveriges 15 000 brandmän är deltidsbrandmän. Men det är brist på deltidsbrandmän och på vissa håll, särskilt på glesbygden, är läget akut:

  • nästan fyra av fem räddningstjänster har svårigheter att rekrytera deltidsbrandmän.
  • mer än hälften av dessa har problem att upprätthålla sin bemanning och beredskap.

Bilden av vem som kan bli brandman är snäv. Fler än vi tror kan bli det och brandmän gör mycket mer än att släcka bränder. En deltidsbrandman gör många av uppgifterna som en heltidsbrandman har – men inte hela tiden. En deltidsbrandman har oftast en huvudanställning som till exempel lärare, sjuksköterska, butiksanställd, handläggare etc. och arbetar även som deltidsbrandman. Du kan åka ut på larm som t.ex. djurlivräddning, insats i väntan på ambulans, trafikolyckor eller bränder i hem eller skog och mark. De här kunskaperna kan komma till nytta på din vanliga arbetsplats, du ger arbetsgivaren tillgång till en professionell livräddare.

Du kan också vara med och göra skillnad i ditt lokalsamhälle. Alla behövs.

Vill du bli deltidsbrandman/räddningstjänstpersonal i beredskap

Läs mer om yrket och hur det är att ha anställda som är deltidsbrandmän på webbplatsen blideltidsbrandman.nu.

Filmklipp