Fler ambulanser till Järfälla brandstation

Från och med januari har vi tre nya ambulanser stationerade på Järfälla brandstation. De nya ambulanserna utgår ifrån Lindvreten varje morgon och är i drift som längst fram till kl. 23.00. Välkomna till Järfälla brandstation och Brandkåren Attunda. Vi ser fram emot ett gott samarbete.

Det finns många fördelar med att ambulansen finns på brandstationen. Det bidrar till en ökad förståelse för varandras roller, och ger bättre samarbete på en olycksplats. Att dela station innebär också en möjlighet till återkoppling och utvärdering av arbetet i efterhand och att kunna utbyta råd och erfarenheter mellan verksamheterna.