Flaggning på halv stång på brandstationen i Sollentuna

Idag kommer vi flagga på halv stång, för vår avlidna kollega på ambulansen (Samariten, som avlidit efter en tids sjukdom.

Våra varmaste tankar går till den omkomnas familj samt kollegor.