Flagggning på halvstång på brandstationen i Sollentuna

Idag kommer vi flagga på halvstång, för vår omkomna kollega på ambulansen.

Våra varmaste tankar går till den omkomnas familj samt kollegor.