Farliga verksamheter

Den första juni 2015 träder det nya SEVESO III-direktivet i kraft, vilket bland annat medför att kommunen har en utökad skyldighet att lämna information till allmänheten om de inneboende riskerna i respektive verksamhet i kommunen som omfattas av denna lagstiftning. Detta med syfte att de personer som kan komma att påverkas av en allvarlig kemikalieolycka ska få tillräckligt med information om hur de ska agera om en sådan olycka inträffar.

Vissa verksamheter har en extra hög inneboende risk för olycka som kan medföra särskilt allvarliga konsekvenser för människa, egendom och/eller miljö i verksamhetens närhet. Generellt handlar det om verksamheter med omfattande hantering av brandfarliga, giftiga eller explosiva ämnen.

En omfattande hantering av brandfarliga, giftiga och/eller explosiva ämnen i en verksamhet medför att verksamheten omfattas av lagen om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor, den s.k. SEVESO-lagstiftningen.

Inom Brandkåren Attundas verksamhetsområde finns fem verksamheter som omfattas av SEVESO-lagstiftningen. Samtliga av dessa verksamheter tillhör den lägre kravnivån enligt lagen, förutom Orica Sweden AB.

I händelse av att allmänheten behöver varnas vid allvarlig händelse på någon av de SEVESO-anläggningar som ligger inom Brandkåren Attundas verksamhetsområde kommer detta att ske m.h.a. VMA - Viktigt meddelande till allmänheten.

Nedan presenteras information om respektive verksamhet, under kommun i vilken verksamheten är belägen.

Sigtuna kommun

A Flygbränslehantering
Fraktvägen
190 46 Stockholm-Arlanda
Information allmänheten (PDF)
Senaste tillsynen från Länsstyrelsen: 2014-11-14

Becker Industrial Coatings AB
Brobyvägen 2
195 60 Arlandastad
Senaste tillsynen från Länsstyrelsen: 2014-12-02

Upplands-Bro kommun

Fresenius Kabi
Kraftvägen 1
196 37 Kungsängen
Senaste tillsynen från Länsstyrelsen: 2013-03-11

Frööjd AB
Högbytorp
197 93 Bro
Senaste tillsynen från Länsstyrelsen: 2012-08-19

Upplands Väsby kommun

Orica Sweden AB
Torsåker
194 92 Upplands Väsby
Senaste tillsynen från Länsstyrelsen: 2012-02-03