En effektivare räddningstjänst

Ida Texéll, förbundsdirektör/räddningschef på Brandkåren Attunda har utsetts till expertgruppen som ska stödja den nationella utredningen som belyser hur framtidens räddningstjänst ska bli effektivare och formeras.

Utredningen genomförs på uppdrag av Regeringen och uppdraget återfinns i kommittédirektiv (Dir 2017:15) för en effektivare kommunal räddningstjänst. Uppdraget ska redovisas juni 2018.

Expertgruppen utgörs av representanter från organisationerna

  • Sveriges Kommuner och Landsting
  • Blekinge Läns Landsting
  • Brandkåren Attunda
  • Räddningstjänsten Motala-Vadstena
  • Länsstyrelsen i Jönköping Län
  • Kustbevakningen
  • Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
  • Polismyndigheten
  • Sjöfartsverket
  • Socialstyrelsen

Mer information