Eldningsförbudet upphävs i Uppsala län den 1 augusti kl 14.00

Länsstyrelsen har i dag beslutat att upphäva eldningsförbudet i Uppsala län. Förbudet upphör att gälla från och med torsdag den 1 augusti klockan 14.00. Fire ban in Uppsala County expires August 1st, 2 pm.

Bedömningen att häva eldningsförbudet är gjord utifrån SMHI:s prognosunderlag och i samråd med länets räddningstjänster.

Fortfarande ska eldning genomföras på ett uppenbart säkert sätt och under stor försiktighet. Kan inte detta tillgodoses avråder räddningstjänsterna från eldning även om eldningsförbud inte gäller i länet. All eldning sker på eget ansvar.

Länsstyrelsen har beslutat 

Länsstyrelsen upphäver eldningsförbudet i Uppsala län - 2019-08-01

Mer information

  • Aktuell brandrisk- och kartor, ladda ner appen "Brandrisk ute" - Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
  • SMHIs varningar
  • Elda & grilla