Eldningsförbudet upphävs i Stockholms och Uppsala Län

Länsstyrelsen har beslutat att upphäva eldningsförbudet i Stockholms län och Uppsala län. Förbudet i Stockholm län upphör att gälla från och med klockan 8.00 onsdagen den 3 juli 2019. Förbudet i Uppsala län upphör att gälla från och med klockan 16.00 onsdagen den 3 juli 2019.

Bedömningen att häva eldningsförbudet i Stockholm län och Uppsala län är gjord utifrån SMHI:s prognosunderlag och i samråd med länets räddningstjänster.

Fortfarande ska eldning genomföras på ett uppenbart säkert sätt och under stor försiktighet. Kan inte detta tillgodoses avråder räddningstjänsterna från eldning även om eldningsförbud inte gäller i länet. All eldning sker på eget ansvar.

Aktuella kartor för brandrisk hittar du via SMHI eller via appen Brandrisk ute. Du kan även ringa den automatiska telefonsvararen för att få information om eventuellt eldningsförbud via Storstockholms räddningscentral: 08-454 83 39.

Mer information