Eldningsförbudet gäller inte tomtmark - information från Länsstyrelsen i Uppsala

Länsstyrelsen i Uppsala har justerat eldningsförbudet. Från och med 30 juli kl. 17:00 omfattas ej grillning på tomtmark av eldningsförbudet. På grund av den höga brandrisken i skog och mark har Länsstyrelsen i Uppsala län i samråd med länets räddningstjänster beslutat om att fortsatt eldningsförbud ska råda utomhus i Uppsala län, eldningsförbudet omfattar även grillning i för ändamålet framtagna grillar eller vid särskilt iordningställda grillplatser som är utformade så att brandspridning inte kan ske.

Bedömningen av eldningsförbud är gjord utifrån prognosunderlag, tillhandahållet av SMHI, och i samråd med länets räddningstjänster.

Information om beslutet har meddelats länets kommuner, räddningstjänster och Sveriges Radio Uppland samt Sveriges Radios trafikredaktion.

Länsstyrelsen har beslutat 

Beslut om upphävande av del av eldningsförbudet i Uppsala län - 2018-07-30

Om skogsbränderna

Med anledning av de stora skogsbränderna som pågår i Sverige så hänvisar Länsstyrelsen i Stockholms län till Krisinfo.se för information om skogsbränderna och om var du kan vända dig för att hjälpa till och stödja i arbetet. För närvarande föreligger det inga behov av ytterligare frivilliga i Stockholms län men om läget förändras kommer Länsstyrelsen lämna information på Länsstyrelsens webbplats.

Mer information

  • Aktuell brandrisk- och kartor, ladda ner appen "Brandrisk ute" - Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
  • SMHIs varningar
  • Elda & grilla