Eldningsförbud

Det rådande väderläget gör att det är mycket torrt i skog och mark. Detta medför att en ev. brand i skog och mark får extra snabb spridning och är mer svårsläckt än normalt. Med anledning av detta införs fr.o.m. idag 2015-08-22 eldningsförbud i Brandkåren Attundas medlemskommuner: Järfälla, Knivsta, Sigtuna, Sollentuna, Upplands-Bro och Upplands Väsby.

Eldningsförbud innebär att all eldning utomhus är förbjuden. Grillning på egen tomt eller i förväg iordningställda grillplatser är tillåtet. Beakta dock att all grillning sker på egen risk.

Aktuell brandriskprognos finns på telefonsvarare 08-721 23 26 eller på räddningscentralens webbplats.